Spesialprodukter

Vi kan levere trevirke i ulike dimensjoner, profiler eller kvaliteter utenfor vanlig standard og skreddersydd til ditt prosjekt. 
Vi er spesialisert i produksjon av materialer til restaurering eller nybygg tilpasset kundens ønsker og behov.

Vår mentalitet er som Solan Gundersens figur fra Kjell Aukrust: "Der det vanskelige er en bagatell og det umulige en utfordring"

Vi har lang erfaring og kunnskap om løsninger og materialvalg til restaurering.

Vi har stor kompetanse på materialer til restaureringsobjekter og kan skaffe det meste.

Produseres i Malmfuru eller Alvdal Royal.

Vi leverer laftetømmer og åser i alle mulige lendger og dimensjoner. 

Vi leverer alle materialerl til båtbygging, fra dekksplank til hudplank.

Vi tilbyr både stående og liggende villmarkspanel.

Vi produserer spesielle trekonstruksjoner til brygger, hytter eller bruer.

Vi spesialsorterer vår skurlast med tanke på sluttproduktet til våre kunder.

Ønsker du å motta informasjon på e-post?

Meld deg på vår liste