Vårt sentvoksende råstoff er ikke alene godt nok til å motstå nedbrytningskreftene i naturen. For å øke levetiden til produktene, impregneres trelasten med et godkjennt kobbermiddel. Beskyttelsen er effektiv mot råte og insektangrep. Mot svertesopper (svartsopper) virker ikke impregneringsmiddelet.

Impregneringen skjer i trykktanker ved at ca. 200-300 liter impregneringsvæske presses inn i hver m3 trelast. Impregneringsvæsken består av ca. 96 % vann. Resten er midler som motvirker nedbrytningskreftene i naturen.
Trelast impregneres i ulike klasser avhengig av bruksområdet. Vi impregnerer i to forskjellige klasser:

Klasse A for jordkontakt:

 • Gjerdestolper
 • Sylinderdreide rundstokker
 • Støyskjermer
 • Søyler/lekestativer
 • Robust terrasse

Klasse AB for bruk uten jordkontakt:

 • Terrasser
 • Konstruksjonslast
 • Utvendig kledning
 • Takbord
 • Vannbrett
 • Vannstokk

 Se på animasjonen av impregneringsprosessen hos Alvdal Skurlag:

Produkt begrensninger

Trevirke er ikke ensartet og dette medfører visse utfordringer for oss som leverandør, trevirkets beskaffenhet er bl.a avhengig av vekst sted, vær og vind, kvist mengde og beskaffenhet, kvae og harpiksinnhold og flere andre forhold. Vi gjør vårt ytterste for at det råstoffet vi benytter i våre produkter skal være av så god kvalitet som mulig, men må samtidlig ivareta egne markedsmessige interesser og kundenes interesse om å kunne kjøpe et produkt som er konkurransedyktig på pris. Uavhengig av hvilket produkt eller behandlingstype som velges, vil det være svakheter knyttet til valgt løsning. Når det gjelder Alvdal Impregnert bør følgende konsekvenser vurderes før valget tas.

 • Impregneringsprosessen bidrar til at treverkets yteved innsettes med en effektiv beskyttelse mot råte og innsektangrep. Behandlingen bidrar ikke til at overflaten på treverket er "tettet". Dermed vil treverkets hygroskopiske evne bidra til at evnen til opptak samt avgi fuktighet fra vær og luftfuktighet er på linje med ubehandlet treverk. Selv om dette ikke vesentlig svekker treverkets tekniske egenskaper, vil dette bidra til at impregnert trevirke er mere utsatt for oppsprekking enn behandlinger som i større grad tetter overflaten.
 • På bakgrunn av at overflaten ikke er "tettet", vil krymp og svell i materialene være hyppigere og man får et mindre formstabilt virke enn ved behandlinger som i større grad tetter overflaten med et beskyttende sjikt.
 • I impregneringsprosessen blir treverkets yteved mettet med et godkjent kobbermiddel, siden overflaten er "åpen" vil saltutlakning av disse imregneringsstoffene forekomme. Dette kan fremstå som små krystaller og er mest hyppig i perioden rett etter levering.
 • Svertesopp vil ved varige varme og fuktige vekstvilkår kunne forekomme på impregnert trelast. 

 

Ønsker du å motta informasjon på e-post?

Meld deg på vår liste