Alvdal Skurlag er markedsledende i Norge på malmfuru produkter. For å få riktig kvalitet kjøper vi både råstoff spesialsortert fra skogen i Østerdalen, samt har utviklet gode metoder for utsortering av råvarer i samarbeid med de største sagbrukene i Norden.

Fordeler med Malm 1000

 • 1.sorts kledning av tettvokst gammelt tømmer som sorteres etter NS3186. Dette er en Norsk Standard som alle større trelastprodusenter sorterer etter.
 • Malm 1000 er det optimale miljø alternativet. Ingen produkter vi kjenner på det norske markedet har et bedre miljøprofil.
 • Malm 1000 er kjerneved som fra naturens side er mettet med stoffer som gir naturlig beskyttelse mot sopp og råte. 
 • Malm 1000 trenger ingen overflatebehandling og behøver lite vedlikehold.

 

Bruksområder

Malmfuru kan brukes til utvendige konstruksjoner som ikke ligger i jordkontakt:

 • Utvendig kledning
 • Terrasser
 • Tretak
 • Sponvegg og spontak

 

Farger

 • Malmfuru gir veggflater med liv/struktur/fargespill som endres over tid.
 • Malm1000 kan stå ubehandlet og la vær og vind bestemme fargeutviklingen på fasadene.
 • Værslitasjen over tid vil da gi ulike fasader for alle himmelretningene.
 • For raskere gråning kan en overflatebehandle med jernvitriol.
 • Det er mulig å olje/male vegger med vanlig maling eller beis.

 

Produkt begrensninger

Trevirke er ikke ensartet og dette medfører visse utfordringer for oss som leverandør, trevirkets beskaffenhet er bl.a avhengig av vekst sted, vær og vind, kvist mengde og beskaffenhet, kvae og harpiksinnhold og flere andre forhold. Vi gjør vårt ytterste for at det råstoffet vi benytter i våre produkter skal være av så god kvalitet som mulig, men må samtidlig ivareta egne markedsmessige interesser og kundenes interesse om å kunne kjøpe et produkt som er konkurransedyktig på pris. Uavhengig av hvilket produkt eller behandlingstype som velges, vil det være svakheter knyttet til valgt løsning. Når det gjelder Alvdal Malmfuru bør følgende konsekvenser vurderes før valget tas.

Malmfuru vil ikke få en homogen farge, gjennom hele sin levetid vil malmfuru gradvis mørkne.  Fargen vil fremstå som "værgrå" farge på nedbørutsatte steder. Mens på vegger som er helt eller delvis beskyttet mot nedbør, men eksponert for sol (blant annet sør og vest vegger) vil fargen i større grad fremstå som solbrent brun. På steder med stor solpåvirkning og/eller nedbørspåvirkning vil fargeutviklingen skje raskere enn under tautstikk og vannbrett, i nisjer og steder med mere skygge.

Hvis valget faller på Malmfuru er det viktig å hensynta at høy trefuktighet over lengre tid vil skade produktet. Dette er normalt uproblematisk for tak og vegg som normalt sol og vind raskt vil tørke. Det er viktig å rengjøre tretak jevnlig, fordi oppsammling av løv, barnåler etc. vil hindre opptørking og etterhvert danne et jordlag. (Malmfuru er ikke enget i jordkontakt.) Når det gjelder terrasse, er jordfukt en utfordring. Loing kan forekomme på terrassebord. Denne må børstes bort.  Det er viktig at konstruksjon gjøres slik at god utluftning oppnås samt at terrassebord legges med god avstand mellom bordene slik at opptørking og utluftning er mulig. 

Mange av våre stavkirker og andre eldre bygg er laget i Malmfuru og har stått i mange hundre år. Ivaretar man Malmfuruas egenskaper og hensyntar dens begrensninger får man et flott miljøprodukt med lang levetid.

Ønsker du å motta informasjon på e-post?

Meld deg på vår liste