Vi bestreber oss på å levere produkter i riktig kvalitet og iht ordre. Hvis du ikke har fått produkter i tilfredsstillende kvalitet, beklager vi dette. 


Når du fremmer en reklamajson, vennligst følg våre reklamasjonsrutiner. 

Sluttbruker / kunde:

Reklamasjoner fremmes til byggevareutsalg/selger av aktuell vare.

Krav til dokumentasjon og rutiner varierer hos det enkelte utsalgssted, men for at Alvdal Skurlag kan behandle reklamasjonens forespørselen fra Byggevareutsalg er vi avhengige av følgende informasjon:

  • Beskrivelse av grunnlag for reklamasjonen
  • Bildeunderlag

Reklamasjoner vil ikke bli behandlet hos Alvdal Skurlag hvis ikke de to ovenstående punktene er tilstrekkelig dokumentert.

Byggevareutsalg / selger: 

Reklamasjoner skal alltid fremmes skriftlig.

Mail sendes Salgsansvarlig/Selger med følgende underlag:

  • Ordrenr (eventuelt fakturanr.)
  • Grunnlag for reklamasjon
  • Tilstrekkelig bildeunderlag

Reklamasjoner vil ikke bli behandlet / akseptert av Alvdal Skurlag hvis ikke de ovenstående rutiner følges.

Kommentarer fra Alvdal Skurlag

  • Vi minner om at innenfor Norsk Standard sine sorteringsregler tolereres inntil 5% avvik fra det enkelte produkts gjeldende sorteringsregler.
  • Ved produkter som er montert, anses kvaliteten som akseptert.

Ovenstående punkter er retningsgivende, ved enkelttilfeller vil disse kunne fravikes.

Ønsker du å motta informasjon på e-post?

Meld deg på vår liste