Vi hjelper våre kunder å lykkes

Vi er en spesialisert trelastprodusent som leverer "alt". Vårt mål er at våre kunder skal kun trenge en kontakt, og vi skal levere det de etterspør. Et ambisiøst mål, men i dagens samfunn er dette blitt et krav.

Alvdal Skurlag er en av landets største produsenter av prosjektleveranser av byggevarer til utvendig bruk. Ved siden av trelastproduksjonen, har vi også en byggevarebutikk som gjør at vi kan tilby totalpakker til våre kunder. Fusjonen med Materialbanken medfører at vi også kan tilby elementbygg i tømmer, spontak, laftetømmer samt kundetilpassede produkter knyttet til restaurering og håndverk.

Våre ansatte har lang og bred erfaring innenfor bruk av tre.

Felles målsetning for alle ansatte i Alvdal Skurlag er basert på følgende verdier:

 • Kvalitetsbevisst
 • Nyskapende
 • Stolthet
 • Kundeorientert

 

Historien om Alvdal Skurlag

Alvdal Skurlag AS ble stiftet i 1955 som ett andelslag med lokale eiere. Grunnlaget for etableringen av bedriften var eiernes ønske om å ha et lokalt sagbruk som skulle kjøpe sagtømmer fra Nord-Østerdalen. I dag har aksjeselskap ca. 600 eiere. Glommen Skogeierforening og Alvdal Kommune eier tilsammen over 50% av aksjene. Resten er fordelt på lokale skogeiere, grunneierlag og sparebanker.

Teknologiutviklingen gjorde etterhvert vår saglinje ulønnsom, den ble nedlagt i 2010. Avsetning av tømmeret er sikret ved at vår hovedeier Glommen Skogeierforening, også har ett stort eierskap i Moelven.

I 2014 fusjonerer Alvdal Skurlag og Materialbanken, dette bidrar til utvidelse av vårt produkt sortiment.

I dag ligger vår kjerneproduksjon på høvling og overflatebehandlet trelast.

 • Gunnar Løkken (1957)

  Gunnar Løkken (1957)

 • Olav O Sørhuus (1957)

  Olav O Sørhuus (1957)

 • Ukjent (1957)

  Ukjent (1957)

 • Olav O Sørhuus Og Kjartan Strypet (1960)

  Olav O Sørhuus Og Kjartan Strypet (1960)

 • Produksjon Alvdal Skurlag (1971)

  Produksjon Alvdal Skurlag (1971)

 • Ansatte Alvdal Skurlag (1986)

  Ansatte Alvdal Skurlag (1986)

 • Ukjent (1957)

  Ukjent (1957)

  Ønsker du å motta informasjon på e-post?

  Meld deg på vår liste