Alvdal Skurlags avdeling i Vingelen får nesten fordoblet sitt produksjonsareal og investerer i ny barkemaskin for å stå bedre rustet til å konkurrere i framtidas marked.

Vidar Fossen har ikke hatt én eneste dag borte fra jobben i løpet av 40 år som lastebilsjåfør. De siste 30 åra har han vært Alvdal Skurlags alltid blide, hjelpsomme og imøtekommende ambassadør.

For noen år siden leverte Alvdal Skurlag én type terrassebord. Nå tilbys i alt 54 ulike varianter, fordelt på ni ulike profiler i seks ulike farge- og behandlingskombinasjoner. 

Alvdal Royal fjellgrå kledning pryder deler av det nye byggetrinn 2 på Lenatunet på Østre Toten. Det er de kommende beboerne svært fornøyde med.

Med Royal Alvdal Hall ferdig og i drift er historie skrevet og flere milepæler passert for over 50 år gamle Alvdal Skurlag.

Alvdal Skurlags Royal-team er klare for å produsere mer og bedre med nye Royal Alvdal Hall på plass.

Hovedentreprenør SK Bygg har aldri bygd et så stort bygg som Royal Alvdal Hall i tømmerelementer. Det ble en udelt positiv opplevelse.

Salgsapparatet til Alvdal Skurlag er skjerpet og klart til å møte sesongen med et nytt og etterlengtet produkt – Royal fjellgrå.

Med nye Royal Alvdal Hall er Alvdal Skurlag godt rustet for videre vekst. Den nye royal- og impregneringshallen har muligheter og kapasitet til å dekke Skurlagets behov i mange år framover.

Inspirert av blant andre SB Seating/HÅG på Røros er Alvdal Skurlags avdeling i Vingelen med i et SINTEF-prosjekt der fokuset er masseprodusert skreddersøm.

Johanna Wåsjø er nå på plass i ny stilling som innkjøpssjef ved Alvdal Skurlag.

364 år gammel takspon skal tekkes, skiftes og «tjurrubres» med hjelp av svenske fjellklatrere når Alvdal Skurlag nå har fått oppdraget med rehabilitering av taket på Kvikne kirke.

Ønsker du å motta informasjon på e-post?

Meld deg på vår liste